Teknik i bestämd form! - TeknikN AB

Säkerhet

...inte längre något vi kan ta för givet!
Vi hjälper till med trygghetsskapande lösningar för företag, organisationer och i privata hem.
Inbrottslarm Incidentlarm Passage Övervakning

Energieffektivisering

...den enda möjliga vägen framåt!
Vi levererar och projekterar lösningar, produkter och styrsystem för en hållbar framtid.
Elkraft Solceller Vind Vattenkraft Energilagring.

Hållbar produktion

...för att våra barnbarn ska ha, jordklotet kvar!
Vi realiserar drömmen om miljöriktig och energieffektiv framställning av livsmedel.
Aquaponisk och annan ekologisk odling mm.